500-plus-BST Pokémon
Nidoqueen
prowiki.info
300-plus-BST Pokémon
Swinub
prowiki.info
500-plus-BST Pokémon
Dodrio
prowiki.info
200-plus-BST Pokémon
Seedot
prowiki.info
300-plus-BST Pokémon
Magnemite
prowiki.info
300-plus-BST Pokémon
Ledyba
prowiki.info
400-plus-BST Pokémon
Furret
prowiki.info
500-plus-BST Pokémon
Persian
prowiki.info
400-plus-BST Pokémon
Haunter
prowiki.info
300-plus-BST Pokémon
Doduo
prowiki.info