300-plus-BST Pokémon
Axew
prowiki.info
300-plus-BST Pokémon
Vibrava
prowiki.info
300-plus-BST Pokémon
Bagon
prowiki.info
700-plus-BST Pokémon
Dialga
prowiki.info
600-plus-BST Pokémon
Hydreigon
prowiki.info
500-plus-BST Pokémon
Dragalge
prowiki.info
700-plus-BST Pokémon
Palkia
prowiki.info
400-plus-BST Pokémon
Gabite
prowiki.info
500-plus-BST Pokémon
Noivern
prowiki.info
400-plus-BST Pokémon
Zweilous
prowiki.info