Electabuzz

Basic Pokémon

HP80

Low Kick

30

Thunder

90

This Pokémon does 30 damage to itself.

Weakness


  • ×2

Resistance


  • -20

Retreat Cost

Ultra Prism

43/138 Common

Illustrator:
Kouki Saitou

prowiki.info